پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

به چه میزان از محتوای اخبار منطقه رضایت دارید ؟

آیا محتوای اخبار منطقه را مفید می دانید ؟

آیا محتوای اخبار منطقه موجب افزایش اطلاعات فنی شما گردیده است ؟

آیا محتوای اخبار منطقه باعث آشنایی شما از عملکرد و وظایف این منطقه گردیده است ؟

ارسال


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0