پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران در بازدید از منطقه 7: نقش نیروی انسانی در توسعه اقتصادی، همانند تجهیزات و منابع مادی است 
کد خبر : ۷۶۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
۱۳:۲۰:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۵۳
با تکیه بر منابع انسانی متخصص می‌توان سازمانی موفق داشت؛ چراکه در توسعه اقتصادی، اهمیت منابع انسانی کمتر از تجهیزات و منابع مادی نیست.
کد خبر : ۷۳۸۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۳:۴۵:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۷۹
رئیس هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران از آمادگی منطقه ۷ عملیات انتقال گاز با شرکت انتقال گاز به منظور رویارویی با سرمای هوا با تمام توان خبر داد.
کد خبر : ۷۳۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۳:۳۵:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۴۹
سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران بر اهمیت دو مقوله سهولت و سرعت انتقال اطلاعات در سازمان تاکید کرد.
کد خبر : ۷۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
۱۲:۳۵:۶  | 
تعداد بازدید : ۶۲
سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز، ارتباطات مستمر با ذینفعان سازمانی را در پایداری جریان گاز در فصل سرما موثر دانست.
سرپرست منطقه 7 عملیات انتقال گاز: انتقال گاز به ۲۷۱ ایستگاه CGS غرب كشور توسط منطقه ۷ 
کد خبر : ۷۳۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۴:۰:۲  | 
تعداد بازدید : ۱۱۴
سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز از انتقال گاز به ۲۷۱ ایستگاه CGS غرب کشور خبر داد.
سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز در منطقه 7 عنوان کرد : توسعه زیرساخت های ارتباطاتی و مخابراتی لازمه انتقال بهره ور گاز است 
کد خبر : ۷۳۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۳:۴۰:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۵۷
سرپرست مخابرات وتلمتری شرکت انتقال گاز ایران توسعه زیر ساخت های ارتباطاتی و مخابراتی را لازمه انتقال بهره ور گاز دانست.
کد خبر : ۷۲۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
۱۲:۴۱:۲۰  | 
تعداد بازدید : ۹۹
دومین جشنواره چابکی در پاسخگویی به ذینفعان برون سازمانی در منطقه ۷ عملیات انتقال گاز برگزار شد.
کد خبر : ۷۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ 
۱۲:۳۱:۱۵  | 
تعداد بازدید : ۵۳
سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز مدیریت آگاهانه منابع مالی را یکی از عوامل کلیدی در بهره وری سازمانی برشمرد.
کد خبر : ۷۳۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۳:۵۳:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۷۸
سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز از انتقال بیش از ۱۸ میلیارد مترمکعب گاز از این منطقه عملیاتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
کد خبر : ۷۳۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 
۱۳:۳۷:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۸۵
سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز، بهره وری انتقال گاز را در گرو بهره مندی مناسب از ظرفیت های فنی و انسانی بصورت توأمان دانست.
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0